Investeringar för framtiden

Om Faculta

Vi söker brett i alla branscher och letar efter bra investeringar som vi tror på. Vi ser våra investeringar som långsiktiga och måste samarbetet fungera bra. Vårt fokus vid investeringar är bolag med rätt sammansättning av idé, personer och drivkraft och såklart ett positivt kassaflöde.

IT

Erfarenhet av komplex försäljning, ledarskap och teknikkunskap från mindre lokala till stora globala IT bolag.

Fastighet

Förvaltat och förädlat fastighetsbestånd sen början av 90-talet i egen regi.

Entreprenör

Erfarenheter från att driva egna bolag inom flertalet bransher och områden, fastighet, byggbolag, konstbolag, produktframställning, IT och ledarskapsutveckling.

Investering

Från egna innovationer till att investera tillsammans med andras idéer och driv.

Kontakt

Hör av dig till oss, vi träffas gärna över en fika!